Geen collectieve vergoeding voor klanten Argenta

Sinds vorige week kunnen de klanten bij Argenta opnieuw gebruikmaken van het internetbankieren en mobiel bankieren. Klanten die toen extra kosten hebben moeten maken, hebben recht op een vergoeding. 

Kort nadat Argenta vorig week de technische problemen met het internetbankieren had opgelost, liet de bank weten dat de klanten die schade hebben geleden recht hebben op een compensatie. Er was even sprake van een collectieve vergoeding, maar dat is niet langer het geval. De bank benadrukt dat het enkel de klanten vergoedt die aantoonbare financiële schade  hebben geleden.

Tot nu toe heeft de bank al 240 klachten ontvangen. De bank heeft er daarvan naar eigen zeggen al 159 volledig verwerkt. ‘De rest volgt zo snel mogelijk', klinkt het bij Argenta. Voorts benadrukt de bank dat het geen extra kosten aanrekent voor mensen die een negatief saldo hadden tussen tussen 31 maart en 10 april. Kosten voor cashopnames met de kredietkaart worden voor dezelfde periode teruggestort.

Wat moet je doen?

Als klanten aantoonbare schade hebben geleden, kunnen ze een mail sturen naar klachtenbeheer@argenta.be', laat argenta weten.  ‘Ze dienen in die mail de aard en de omvang van hun financieel verlies te vermelden  Daarenboven vragen we om indien mogelijk bewijsstukken toe te voegen.'

Wat ging er fout?

Het waren problemen troef deze week bij Argenta. Klanten konden sinds de start van de nieuwe werkweek nauwelijks hun bankrekening raadplegen via het internetplatform of smartphone.  Technische problemen lagen aan de basis van het probleem. De bank had vorig week een uitgebreide update van zijn informaticasysteem doorgevoerd. Bedoeling was dat de klanten maandagochtend opnieuw hun rekeningen als vanouds konden raadplegen.

Onvoorziene problemen

Al snel bleek dat de update gepaard ging met een aantal onvoorziene problemen. Zo kregen sommige spaarders de naam van hun overleden partner te zien op hun rekening. Anderen kregen dan weer de boodschap dat hun saldo ontoereikend was omdat de lonen nog niet op de rekening waren gestort. De bank kon die problemen vrij snel oplossen.

Problemen betreffende de toegang tot het internetbankieren en mobiel bankieren hadden meer voeten in de aarde. Na die platformen verscheidene keren opnieuw op te starten, moest de bank ze telkens vervroegd afsluiten wegens capaciteitsproblemen. Argenta laat weten dat alles nu vlot verloopt.  ‘We monitoren de systemen nauwgezet’, aldus Argenta. ‘We hopen nu dat de servers niet meer overbelast raken.’

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.