Krijg tot €100 cash bij Medirect bank

Als u vanaf 21/04 een gratis beleggingsrekening opent bij MeDirect Bank en vervolgens effecten transfereert of geld overschrijft naar uw MeDirect geldrekening, dan biedt MeDirect Bank u een vergoeding aan ten belope van 5% op de waarde van uw getransfereerde effecten of geldoverschrijving. Deze vergoeding geldt enkel voor uw eerste transfer en is beperkt tot € 100.

Als een nieuwe cliënt effecten transfereert of geld overschrijft naar zijn/haar MeDirect Bank geldrekening voor een tegenwaarde van € 2000 en aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze actie, dan zal de nieuwe cliënt 5% ontvangen in cash of een bedrag van € 100. Brengt de nieuwe cliënt effecten of geld over met een tegenwaarde van € 1000 bijvoorbeeld, dan ontvangt de cliënt 5% op dit bedrag in cash, dus € 50. Brengt de cliënt een portefeuille over van € 10000, dan krijgt hij het maximumbedrag van € 100 vergoed. Deze actie houdt geen verplichting in om een effectenportefeuille met een bepaalde minimale tegenwaarde over te brengen.

Duurtijd

Deze actie loopt vanaf 21/04 voor onbepaalde duur. MeDirect bank behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen steeds aangekondigd worden via de website www.medirectbank.be.

Voorwaarden cash

De cash wordt op uw geldrekening bij Medirect Bank gestort zodra de effecten of gelden effectief getransfereerd zijn en definitief ingeboekt zijn op uw geldrekening. Een effectentransfer kan enkele weken in beslag nemen vanaf het ogenblik van aanvraag van de transfer van effecten bij de financiële instelling waar de cliënt de effecten aanhoudt. De week volgend op de datum dat de effecten of gelden zijn ingeboekt op uw geldrekening, wordt de cash op de Medirect Bank geldrekening van de cliënt gestort. Indien uw eerste transfer een overdracht van effecten betreft, wordt het bedrag aan cash ten belope van 5% van de waarde van de getransfereerde effecten als volgt berekend:

  • waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen volgens de slotkoers op de datum van inboeking van de effecten in de Medirect Bank geldrekening
  • nominale bedrag voor obligaties en netto inventariswaarde voor fondsen

De wisselkoers die gebruikt wordt voor de berekening van de cashvergoeding, komt overeen met de slotkoers op datum van inboeking van de effecten in de Medirect Bank-portefeuille.

Deze actie houdt geen enkele verplichting in ten aanzien van de cliënt om enige transacties te verrichten.

Het staat de cliënt vrij om op ieder ogenblik zijn overeenkomst met Medirect Bank op te zeggen overeenkomstig artikel 4 “Beeïndiging van diensten” van de Algemene voorwaarden van Medirect Bank.

Transferkosten

MeDirect betaalt tot € 2.000 terug aan kosten die u door andere externe instellingen worden aangerekend bij het overdragen van uw activa naar MeDirect. Deze kosten worden vergoed zodra Medirect Bank een bewijs van de aanrekening van die kosten van de cliënt ontvangen heeft per e-mail via info@medirectbank.be. Alle details met betrekking tot de tarieven voor de dienstverlening van Medirect bank zijn te raadplegen op de website www.medirectbank.be.

Voorwaarden deelname actie

Deze actie geldt enkel voor nieuwe cliënten en niet voor natuurlijke personen die reeds cliënt zijn, noch voor natuurlijke personen die reeds cliënt zijn en een bijkomende rekening openen, noch voor cliënten die minder dan drie maanden voor het openen van een nieuwe rekening onder deze actievoorwaarden, hun cliëntenrelatie met Medirect Bank hadden beëindigd. Enkel natuurlijke personen die aanvaard worden volgens het cliëntenadministratiebeleid van Medirect Bank kunnen cliënt worden. Indien uw eerste transfert een overdracht van effecten betreft, moeten deze getransfereerd worden door een van de titularissen van de Medirect Bank geldrekening waarop de effecten ingeboekt moeten worden.

Meer informatie over deze actie kan u vinden op de website van Medirect bank