Krijg tot 500 euro cash premie bij Medirect

MeDirect geeft een premie tot 500 euro voor nieuwe en bestaande klanten die voor 14 februari 2016 minimum voor 2500 euro beleggen of effecten overdragen.

Als u als bestaande of nieuwe klant voor 14 februari 2016 geld belegt bij MeDirect in aandelen en/of fondsen of effecten overbrengt, krijgt u een premie op uw rekening gestort. Als u een bedrag belegt tussen 2500 en 10000 euro, dan krijgt u 100 euro, belegt u tussen 10 000,01 en 30 000 euro, dan krijgt u 250 euro en belegt u tenslotte meer dan 30 000 euro, dan krijgt u 500 euro. Voor de berekening van de premie zullen niet-euro transacties omgerekend worden naar euro aan de hand van de omrekeningskoers op 14 februari 2016, de afsluitdatum van de actie. De premie wordt uitbetaald in euro.

Het bedrag van de premie is beperkt tot € 500 per klant. De uitbetaling van de premie gebeurt binnen de 30 dagen na het aflopen van de actie. Klanten ontvangen een bevestigingsemail zodra de uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Bovenop deze promotie betaalt MeDirect tot € 2.000 terug aan kosten die door andere externe instellingen worden aangerekend bij het overdragen van effecten naar MeDirect. Deze kosten worden terugbetaald op de Geldrekening van de klant zodra de effecten op de Beleggingsrekening werden ingeboekt en na ontvangst van het bewijs van aanrekening van de kosten.

MeDirect Bank NV is een Belgische bank naar Belgisch recht met een Belgische banklicentie. Uw spaargeld bij MeDirect valt onder het Belgische depositogarantiestelsel. Dit garandeert tegoeden tot maximaal € 100.000 per persoon, per bank.

Alle beleggingsproducten en vermogensbeheerportefeuilles worden in bewaring gegeven op afzonderlijke beleggingsrekeningen op uw naam, bij professionele bewaarnemers – ook wel custodians genaamd – voor strikte veiligheid.

Meer info kan u vinden op de website van Medirect.