Klachten

Als u een klacht hebt over een financiële dienst of een financieel product, kan u die gratis aan een onpartijdige gespecialiseerde instantie voorleggen. Deze pagina toont u waar u precies met uw klacht terecht kan.

U hebt een klacht over bank-, krediet- of beleggingsdiensten

Hebt u een klacht over bank-, krediet- of beleggingsdiensten, dan raden wij u aan in eerste instantie de klachtendienst van uw financiële instelling (bank, beursvennootschap, kredietmaatschappij, vermogensbeheerder,) te contacteren.

Als die procedure geen oplossing brengt, kan u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, die als een onpartijdige ombudsdienst kan bemiddelen tussen u en uw financiële instelling.

Daarnaast kan u ook contact opnemen met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Zij zullen uw klacht als toezichthouder onderzoeken en, zo nodig, optreden. Belangrijk om weten is dat zij niet bevoegd zijn om tussen u en uw financiële instelling te bemiddelen en u het resultaat van het onderzoek niet kunnen melden.

Pas op: met klachten over consumentenkredieten en hypothecaire kredieten kan u ook bij andere instanties terecht (zie hieronder).

U hebt een klacht over verzekeringen

Hebt u een klacht over verzekeringen, dan raden wij u aan eerst en vooral de klachtendienst van de betrokken verzekeringsonderneming te contacteren.

Als het geschil op die manier niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op een onpartijdige ombudsdienst, de Ombudsman van de verzekeringen. Die kan een minnelijke schikking voorstellen.

Daarnaast kan u ook contact opnemen met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Zij gaan uw klacht als toezichthouder onderzoeken en, zo nodig, optreden. Belangrijk om te weten is dat zij niet bevoegd zijn om tussen u en uw verzekeringsonderneming te bemiddelen en u het resultaat van het onderzoek niet kunnen melden.

Contact gegevens

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Tel.: +32 2 220 59 10
Fax: +32 2 220 59 30
www.fsma.be
consumenten@fsma.be
(voor klachten over financiële diensten in het algemeen) pensions@fsma.be
(voor klachten over aanvullende pensioenen) peri@fsma.be
(bij twijfels over een aanbieder van financiële diensten)

hyp@fsma.be
(voor klachten over hypothecair krediet)

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
www.ombudsman.as

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Centrale Diensten – Front Office
NG III, 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: +32 2 277 54 84
Fax: +32 2 277 54 52
www.economie.fgov.be

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
www.ombudsman.as

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Centrale Diensten – Front Office
NG III, 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16