Klachten Master Finance richten aan de ombudsdienst van de verzekeringen

In detail 

In het kader van haar bemiddelingsactiviteiten heeft Master Finance Belgium, al dan niet via andere Belgische verzekeringstussenpersonen, verschillende levensverzekeringspolissen verkocht van het type tak 23 van onder meer de Ierse verzekeringsonderneming HANSARD Europe Ltd. en de Engelse verzekeraar Prudential Assurance Company Ltd. Beide verzekeraars kunnen op basis van de Europese regels de verzekeringsovereenkomsten in België vrij verkopen. Zij staan hiervoor onder toezicht van de buitenlandse toezichthouders. De betrokken verzekeringstussenpersonen die met cliënten in contact komen, zijn op basis van de Belgische wetgeving gehouden de cliënt op voldoende wijze te informeren over de betrokken overeenkomsten. Zij moeten voorafgaand aan de sluiting van de verzekeringsovereenkomst en rekening houdend met de door de cliënt verstrekte informatie, ten minste de verlangens en behoeften van hun cliënten identificeren. Zij moeten ook de elementen preciseren waarop het advies over een bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd. Ook de verzekeringsondernemingen zelf hebben een informatieverplichting ten aanzien van hun Belgische cliënten. Uit de berichtgeving in de pers kan worden opgemaakt dat een aantal cliënten via Master Finance Belgium een levensverzekering van het type tak 23 hebben afgesloten met, als onderliggende activa, fondsen met een hoge risicograad waarvan de verhandeling in 2009 geschorst werd. De CBFA raadt de cliënten aan om hun klachten met betrekking tot dergelijke producten, met de betrokken verzekeringstussenpersonen en/of de betrokken verzekeringsondernemingen te richten aan de ombudsdienst van de verzekeringen. De CBFA zal bij de ombudsdienst uit deze dossiers de voor haar onderzoek nuttige informatie verzamelen, en zij zal binnen haar bevoegdheid de gepaste maatregelen treffen. Bij de ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen:

  • Via de link http://www.ombudsman.as/nl/complaint/form.asp
  • Via mail naar info@ombudsman.as 
  • Per fax, verstuurd naar +32 2 547 59 75 
  • Per gewone brief, gericht aan Mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be