Keytrade booster : 6.00% bruto gedurende 3 maanden

Wat is de « Keytrade Booster » rekening?

De "Keytrade Booster" rekening is een belegging om uw spaargeld op korte termijn te laten renderen. De rekening biedt een uitzonderlijke jaarlijkse rentevoet van 6.00% bruto voor een looptijd van 90 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de eerste storting op de "Keytrade Booster" rekening of ten laatste 110 kalenderdagen na de opening van uw rekeningen bij Keytrade Bank. Het betreft een niet-gereglementeerde spaarrekening. In tegenstelling tot een gereglementeerde rekening (zoals de AZUR-spaarrekening) is deze niet vrijgesteld van roerende voorheffing.

Wie kan van de « Keytrade Booster » rekening profiteren?

De "Keytrade Booster" rekening is een promotieaanbod voor elke nieuwe cliënt die tot en met 28 februari 2010 bij Keytrade Bank een rekening aanvraagt. Na die datum is de "Keytrade Booster" rekening niet meer beschikbaar. De partner of kinderen van een bestaande cliënt worden als nieuwe cliënten beschouwd. De echtgenoot of de kinderen (nog niet cliënten) van een bestaande cliënt worden eveneens als nieuwe cliënten beschouwd. De gevolmachtigde van een rekening bij Keytrade Bank die nog geen titularis is van een rekening bij Keytrade Bank (gevolmachtigde van een bijzondere rekening, rechtspersoon of feitelijke vereniging) wordt ook als nieuwe cliënt beschouwd. 

Welke vergoeding geniet de « Keytrade Booster » rekening?

De "Keytrade Booster" rekening biedt u een jaarlijkse brutorentevoet van 6.00% (of 5.10% netto) voor bedragen tot € 10,000. De schijf boven € 10,000 wordt daarentegen vergoed tegen 1.00% bruto (of 0.85% netto).

Voorbeelden:

– U plaatst gedurende 90 dagen € 10,000 op de "Keytrade Booster" rekening: u ontvangt een rentevoet van 6.00% bruto (of 5.10% netto) op het totale bedrag, namelijk € 10,000 x 5.10% x 90/365 = € 125,75.

– U plaatst gedurende 90 dagen € 15,000 op de "Keytrade Booster" rekening: u krijgt een rentevoet van 6.00% bruto op de eerste € 10,000 (of 5.10% netto) en 1.00% bruto (of 0.85% netto) op de resterende € 5,000, namelijk [€ 10,000 x 5.10% x 90/365] + [€ 5,000 x 0.85% x 90/365] = € 136,23. 

Is de rentevergoeding van 6.00% gewaarborgd?  

Ja, de bruto interestvoet van 6.00% is gegarandeerd gedurende deze periode van 3 maanden (90 kalenderdagen) vanaf de ontvangst van de eerste storting op de "Keytrade Booster" rekening of ten laatste 110 kalenderdagen na de opening van uw rekeningen bij Keytrade Bank.  

Wordt mijn geld op de « Keytrade Booster » rekening geblokkeerd? 

Nee, de "Keytrade Booster" rekening is geen termijnrekening, maar een spaarrekening. Uw geld is dus niet geblokkeerd en u kunt het altijd afhalen.

Worden op de « Keytrade Booster » rekening kosten aangerekend?  

Er worden geen kosten aangerekend voor de opening, het beheer of de sluiting van de "Keytrade Booster" rekening.

Kan ik stortingen doen op de « Keytrade Booster » rekening?  

Tijdens de drie maanden dat uw "Keytrade Booster" rekening bestaat, kunt u op elk moment stortingen doen. Zolang het totale bedrag niet meer bedraagt dan € 10,000, geniet u altijd een brutorentevoet van 6.00%. Zo niet geldt een brutorentevoet van 1.00% voor bedragen hoger dan € 10,000. Opgelet! Bedragen die later worden bijgestort verlengen de looptijd van uw "Keytrade Booster" niet. Deze eindigt dus steeds na een periode van 3 maanden (90 kalenderdagen) te tellen vanaf de ontvangst van uw eerste storting op uw "Keytrade Booster" rekening of ten laatste 110 kalenderdagen na de opening van uw rekeningen bij Keytrade Bank.

Is een minimumbedrag vereist om de "Keytrade Booster" rekening te activeren?

Nee. U spaart zoals u wilt. In uw eigen tempo. Vanaf de eerste storting op uw "Keytrade Booster" rekening en tot € 10,000 bedraagt de rentevoet 6.00% bruto.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.keytrade.be

Overzicht : spaarrekeningen

Depositogarantiefonds : België

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be