Keytrade Bank Zichtrekening: aanpassing rentevoet

In detail

Vanaf 15 december 2009 zal de basisrente voor de zichtrekening als volgt gewijzigd worden:

  • 1% voor bedragen tot € 2,500
  • 0.25% voor bedragen boven € 2,500

Bovendien zal u nog altijd van de bonus 5 eurocent per uitgevoerde verrichting kunnen genieten. Deze actie wordt tot 31 december 2010 verlengd.

Meer info

De website van Keytrade Bank

Keytrade Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds.

Bron

Keytrade bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be