Keytrade Bank verlaagt de rente op spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Keytrade Bank de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 mei 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Azur spaarrekening

  • De basisrente wordt 0.20% (voorheen 0.50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.10%

High Fidelity spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,40% (voorheen 0,90%)

De rentevoeten van de Junoir spaarrekening en maandsparen blijven ongewijzigd. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest