Keytrade Bank past de rente op haar zichtrekening aan

In detail

De huidige economische situatie en de laatste rentewijziging door de ECB verplicht Keytrade ertoe om de rentevoet van de zichtrekening te herzien. Keytrade heeft ervoor geopteerd om enkel de rentevoet voor de bedragen boven €2500,00 aan te passen. Vanaf 8 mei 2013 zal volgende rentevoet van toepassing zijn:

  • Bedrag tot € 2500,00: 1.00% (onveranderd)
  • Bedrag boven € 2500,00: 0.00% (voordien 0.25%)

Naast de interest op de zichtrekening mag je nog altijd rekenen op 5 cent per uitgevoerde verrichting.