Keytrade Bank en Arkéa Direct Bank ronden samensmelting af: Wat betekent dat voor u?

Keytrade Bank vaart voortaan onder een Franse vlag verder. De internetbank heeft vandaag laten weten dat het de laatste stappen richting de samensmelting met de Franse Arkéa Direct Bank heeft gezet. Fortuneo Belgium, het Belgische bijkantoor van Arkéa Direct Bank, zal de activiteiten van Keytrade Bank overnemen. De naam Fortuneo Belgium verandert in Keytrade Bank. Door de samensmelting wil de bank haar digitale diensten nog verder uitbreiden. Zo gaat de internetbank in 2017 starten met het verstrekken van digitale woonleningen. 

Belgen die reeds klant zijn bij Keytrade Bank zullen op het eerste gezicht niet veel merken van de fusie. Zo blijft de bank nog steeds gratis rekeningen aanbieden en krijgen klanten nog 5 cent per uitgevoerde banktransactie.

Frans depositogarantiestelsel  

Belangrijk om weten is dat de spaardeposito’s van de klanten niet langer onder het Belgische depositogarantiestelsel vallen. Aangezien Keytrade Bank een bijkantoor wordt van een kredietinstelling naar Frans recht, zullen de deposito’s en financiële instrumenten genieten van het Franse depositogarantiesysteem. Net zoals in België word het spaarkapitaal beschermd tot 100.000 euro als de financiële instelling de boeken neerlegt. De garantie op effecten of effectenrekeningen bedraagt 70.000 euro per investeerder op voorwaarde dat de effecten niet meer bestaan en Keytrade Bank ze niet kan vervangen of vergoeden.

Indien u ook klant bent van Fortuneo Bank, zijn uw deposito's gegarandeerd tot maximaal 100.000 euro voor het totaal van de rekeningen bij Fortunteo Bank en bij Keytrade Bank.