Kbc wijzigt de rente op kasbons

In detail

  • De kasbon zonder kapitalisatie op 1 jaar gaat van 1,40% naar 1.35%
  • De kasbon zonder kapitalisatie op 5 jaar gaat van 2,45% naar 2,60%
  • De kasbon met kapitalisatie op 5 jaar gaat van 2,45% naar 2,60%

U dient steeds rekening te houden met een roerende voorheffing van momenteel 15%.

Meer info

De website van Kbc

Overzicht van de rentestanden van de kasbons

Kbc valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be