KBC verleent duizendste groen woningkrediet

In detail

Sinds eind juli de bepalingen omtrent de groene lening met interestbonificatie in het Belgisch Staatsblad verschenen, biedt KBC een groene lening aan in de vorm van woningkredieten en leningen op afbetaling. Voor de cliënt komt de interestbonificatie neer op een korting van 1,5% op het leningtarief. Bovendien geniet de cliënt een belastingvermindering van 40% op de effectief betaalde interest. De belastingvermindering geldt zowel voor groene woningkredieten als voor groene leningen op afbetaling. KBC stelt vast dat cliënten, wanneer zij een groene investering doen en daarvoor een lening afsluiten, in 8 van de 10 gevallen voor een woningkrediet kiezen. Dat de cliënt zijn groen woningkrediet onder bepaalde voorwaarden fiscaal kan inbrengen onder de woonbonus of het langetermijnsparen, maakt deze formule voor hem extra aantrekkelijk. Uiteraard speelt ook het interessante tarief mee in de beslissing om te kiezen voor een woningkrediet. Een koppel dat vandaag via een groen woningkrediet met interestbonificatie 30 000 euro leent op 10 jaar, betaalt – na een korting van 1,5% op de rente – al gauw 2 500 euro minder interestlasten in vergelijking met een gewoon woningkrediet. Wanneer naar de kenmerken van het groene woningkrediet zelf gekeken wordt, stelt KBC vast dat het gemiddelde bedrag per kredietnemer 10 800 euro bedraagt en dat 85% een looptijd van 10 jaar of meer heeft. De gemiddelde leeftijd van de kredietnemer is 43 jaar . Het gemiddelde bedrag en de gemiddelde looptijd van een groene lening op afbetaling liggen een stuk lager: 7 100 euro en 4 jaar. De gemiddelde leeftijd van de kredietnemer daarentegen ligt met 48 jaar een stuk hoger. Uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet blijkt dat in de periode april tot juni renovatiekredieten in de vorm van woningkredieten in de lift zitten. Ook bij de groene leningen met interestbonificatie zien we dat het hoofdzakelijk gaat om verbouwingen, en dan staat bij KBC de financiering van zonnepanelen met stip op de eerste plaats (ongeveer 4 op de 5 dossiers). Wanneer we het aandeel van de groene leningen met bonificatie afzetten tegen het totale aantal renovatiekredieten, dan zien we dat vandaag 1 op de 3 renovatiekredieten een groene lening met bonificatie is.

Goed om weten

  • 80% van de groene leningen met interestbonificatie wordt bij KBC in de vorm van een hypothecair krediet afgesloten
  • Gemiddeld kredietbedrag per kredietnemer bij de groene hypotheekleningen is 10 800 euro
  • In 85% van de gevallen is de looptijd van een groen woningkrediet 10 jaar of langer
  • Groene lening dient vooral voor de financiering van zonnepanelen
  • Sinds 1 augustus al 1 000 groene woningkredieten afgesloten • 1 000e groene lener getrakteerd op ballonvaart

Meer info

 

Overzicht: Hypotheken

Overzicht: Groene leningen

Bron

Persbericht Kbc Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be