Kbc verlaagt rente op spaarrekening

Wat verandert er voor u?

  • De basisrente daalt van 1.50% naar 1.25%
  • De getrouwheidspremie blijft op 0.75%

Meer info

Website van Kbc Bank

Overzicht van de rentestanden van spaarrekeningen

Kbc Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Kbc

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be