Kbc verlaagt de tijdelijke rente van de termijnrekening op 2 jaar

In detail

Deze tijdelijke uitgifte van de termijnrekening op 2 jaar geeft u een jaarlijkse brutocoupon van 2,20% (2,60% voorheen). Na aftrek van een roerende voorheffing van 15% (tarief op 24 augustus 2009) geeft deze termijnrekening een nettorendement van 1,87%. Er zijn geen kosten verbonden aan de opening van deze termijnrekening. Intekenen kan vanaf 1000 euro en daarna met veelvouden van 0,01 euro.

Meer info

De website van Kbc Bank

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Kbc Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be