Kbc verlaagt de rente op kasbons en maxibons

Kasbon Kbc

  • Kasbon op 1 jaar gaat van 1.35% naar 1,00%
  • Kasbon op 3 jaar gaat van 2.00% naar 1.75%
  • Kasbon op 5 jaar gaat van 2.60% naar 2.40%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Kbc Maxibon

  • Maxibon op 3 jaar gaat van 2.00% naar 1.75%
  • Maxibon op 5 jaar gaat van 2.60% naar 2.40%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Meer info

De website van Kbc Bank

Overzicht van de rentestanden van kasbons

Kbc Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be