Kbc : Reeds 6874 groene leningen met interestbonificatie afgesloten

In detail

Sinds augustus 2009 biedt KBC de groene lening met intrestbonificatie aan en dit zowel onder de vorm van een woningkrediet (vaste rente op max. 20 jaar) als onder de vorm van een lening op afbetaling. Dit zijn kredieten aan particulieren, uitsluitend aangegaan voor energiebesparende maatregelen. Niet alleen eigenaars maar ook huurders, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, erfpachters en opstalhouders kunnen aanspraak maken op de groene lening. De cliënt geniet dan van een rentekorting van 1,50% vanwege de overheid. Die verrekent de korting rechtstreeks met de bank. Het bedrag van deze lening is gelimiteerd tot 15.000 euro per persoon, per woning, per kalenderjaar. KBC promoot deze leningen voluit en heeft ook zijn duizendste ‘groene’ klant reeds in september 2009 in de bloemetjes gezet met een gratis ballonvaart. Tussen de start op 1 augustus 2009 en eind januari 2010 heeft KBC reeds 6 874 groene leningen met interestbonificatie afgesloten, waarvan 5 872 woningkredieten en 1 002 leningen op afbetaling. 84% van alle groene leningen hebben betrekking op verbouwingen. Daarnaast heeft KBC in 2009 voor meer dan 1 miljard euro ‘groene’ kredieten toegestaan aan KMO’s en grote bedrijven.

Vergelijken

Overzicht van de rentestanden van  de groene leningen op afbetaling

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be