KBC past tarieven zichtrekening aan

4 types zichtrekeningen:

  • De KBC-Compactrekening omvat onder meer zichtrekeningen, een debetkaart en KBC- Online en kost vanaf Nieuwjaar 24 euro in plaats van 22 euro
  • De KBC-Comfortrekening omvat daarbovenop ook een kredietkaart (KBC-Visa- of KBC-PINTO VISA-kaart) en kost vanaf Nieuwjaar 38 euro in plaats van 35 euro.
  • De KBC-Zichtrekening die 12 euro kost – hier worden worden voortaan alle verrichtingen aangerekend. Tot nog toe waren de eerste 36 per jaar gratis.
  • De prijs voor de KBC-Basisbankdienst bedraagt 13,50 euro vanaf 1 januari 2011 in plaats van 12 euro.

Aanpassingen:

  • Vanaf 1 januari 2011 past KBC de tarieven voor de KBC-Compact- en KBC-Comfortrekening aan.  De laatste tariefaanpassing van KBC dateert van 1 januari 2007. Daartegenover staat dat vanaf 1 januari 2011 een onbeperkt aantal tarifeerbare debetverrichtingen (geld opnemen aan het loket, binnenlandse/Europese overschrijving via KBC-Telecenter, geld opnemen met een KBC-Bankkaart aan een niet-KBC/CBC-automaat en binnenlandse/Europese papieren overschrijvingen) inbegrepen zijn in deze rekeningen. Tot nu waren slechts 36 van dat soort verrichtingen per jaar inbegrepen.
  • Voor jongeren (tot en met 25 jaar) blijven de Compact- en Comfortrekeningen gratis, zoals dat in het verleden al was.
  • De jaarlijkse vergoeding voor de KBC-Zichtrekening bedraagt 12 euro. In tegenstelling tot vroeger bevat dit niet langer een basispakket van 36 tarifeerbare debetverrichtingen. In de toekomst worden manuele debetverrichtingen vanaf de eerste verrichting aangerekend voor houders van een KBC-Zichtrekening. Daardoor wordt de KBC-Zichtrekening nog meer een à-la-carte-rekening: een basisrekening waaraan de cliënt producten en diensten kan toevoegen en waarbij er per verrichting wordt getarifeerd. De tarieven voor manuele debetverrichtingen (geld opnemen aan het loket, binnenlandse/Europese overschrijving via KBC-Telecenter, geld opnemen met een KBC-Bankkaart aan een niet-KBC/CBC-automaat en binnenlandse/Europese papieren overschrijvingen) worden ook aangepast. Met die maatregel wordt het gebruik van de uitgebreide elektronische betaalverkeermogelijkheden verder gestimuleerd. 65-plussers en mindervaliden blijven net als in het verleden vrijgesteld van die tarifering.
  • KBC maakt zijn manuele verrichtingen ook duurder. Geld opnemen aan het loket, een papieren overschrijving binnengeven of geld overschrijven via een KBC-Telecenter kost vanaf Nieuwjaar 0,35 euro in plaats van 0,25 euro. Voor het opnemen van cash geld aan een automaat die niet van KBC of CBC is, wordt 0,10 euro aangerekend in plaats van 0,07 euro.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be