KBC past rente spaarrekeningen aan

Het aanhoudende lagerentebeleid van de ECB zet de rentevoeten in de Eurozone op historische dieptepunten. KBC volgt de evolutie van de rentemarkten op de voet en trekt de nieuwe situatie door naar het eigen productaanbod. KBC zal daarom een paar rentetarieven aanpassen.

Vanaf 16 april 2016 daalt de basisrente op de gewone spaarrekening van 0,05% naar 0,01%. De getrouwheidspremie blijft behouden op 0,10%. De vergoeding op de gewone spaarrekening respecteert daarmee het wettelijk voorziene minimum.

De rente op Start2Save en Start2Save4 daalt van 0,80% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie naar 0,60% basisrente en 0,15% getrouwheidspremie.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest