KBC past de rente op zijn spaarrekeningen aan

Het ECB-beleid van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat de rentevoeten in de eurozone op een historisch dieptepunt staan. Als gevolg daarvan ziet KBC zich genoodzaakt de rente op zijn spaarrekeningen aan te passen. De aanpassingen gaan in op maandag 23 maart 2015.

Op de KBC-Spaarrekening wordt de basisrente aangepast van 0,15% naar 0,10%. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%. Voor de spaarrekeningen KBC-Start2Save en KBC-Start2Save4 blijft de basisrente ongewijzigd op 1%. De getrouwheidspremie gaat van 0,75% naar 0,50%.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest