KBC past de rente op de spaarrekeningen aan

Wegens het aanhoudend lage renteklimaat ziet KBC zich genoodzaakt de rente op zijn spaarrekeningen aan te passen. De aanpassingen gaan in vanaf 8 december 2015.

De basisrente van de KBC- Spaarrekening wordt aangepast van 0,10% naar 0,05%. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%.

Voor de spaarrekeningen KBC-Start2Save en KBC-Start2Save4 wijzigt de basisrente van 1% naar 0,80%. De getrouwheidspremie wordt 0,20% in plaats van 0,30%.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest