Kbc lanceert Step-up termijnrekening op 2 jaar en 9 maanden

Enkele kenmerken

 • Zeker van een vaste en periodiek stijgende rente
 • Rentebetaling rentebetaling om de 6 maanden
 • 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag
 • Geen kosten (uitgifteprijs 100%)
 • Intekenbedrag vanaf 1 000 EUR

Coupons

 • 1ste coupon (na 6 maanden) 2,50 %
 • 2de coupon (na 1 jaar) 2,50 %
 • 3de coupon (na 1 jaar en 6 maanden) 3,00 %
 • 4de coupon (na 2 jaar) 3,00 %
 • 5de coupon (na 2 jaar en 6 maanden) 3,25 %
 • 6de coupon (na 2 jaar en 9 maanden) 3,25 %

Het gemiddeld rendement tot eindvervaldag en vóór belastingen bedraagt 2,902%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor de termijnrekening

©Bankshopper.be