KBC lanceert nieuw beleggingsproduct

De bank-verzekeraar KBC gaat een tak23-verzekering koppelen aan huishoudelijk hulp. 

De grootbank lanceert samen met ONS de organisatie boven onder meer dienstenchequebedrijf PUUUR en Landelijke Thuiszorg een nieuwe dienst waarbij de klant een beroep kan doen op huishoudelijke hulp. Wie daar gebruik wil van maken moet  een tak23-verzekering aanschaffen bij de bank. 

Zo’n verzekering is niet zonder risico. In tegenstelling tot een tak21-levensverzekering vallen de gestorte premies niet onder de depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal niet beschermd wordt wanneer u verlies lijdt. U belegt immers in een beleggingsfonds. Bovendien biedt zo’n verzekering ook geen rendementsgarantie.

Happy@Home 

De bank heeft naar eigen zeggen gekozen voor beleggingsverzekering omdat een tak23-verzekering meer geld in het laatje brengt dan een spaarboekje en de klanten gemakkelijk hun kapitaal kunnen aanspreken.  Bij een tak21-verzekering moet u uw premies acht jaar onaangeroerd laten. Zo niet, betaalt u 27 procent (binnenkort 30%) roerende voorheffing.

Klanten kunnen via het nieuwe project ‘Happy@Home’ een beroep doen op allerlei diensten zoals poetshulp, tuinhulp, klusjesdiensten of hulp bij woningaanpassingen. Het proefproject gaat van start in dertig Vlaamse gemeenten, verspreid over twee regio's in Vlaams-Brabant en Limburg. In een volgende fase gaan de andere Vlaamse gemeenten volgen. KBC wil ook een soortgelijk project op poten zetten in Wallonië, maar CBC, de Waalse zusterbank zoekt nog naar een partner in Wallonië.   

In de toekomst willen de partners ook andere diensten zoals kinderopvang, oppas bij zieke kinderen of persoonlijke assistentie bij ouderen en zorgbehoevenden aanbieden.De app om de diensten te bekijken en bestellen komt van Cubigo