Kbc lanceert innovatief hospitalisatieplan

In detail

De wetgever heeft voorzien dat verzekeraars cliënten kunnen helpen om deze toekomstige premiestijging betaalbaar te houden door vormen van voorfinanciering toe te laten. Als eerste op de Belgische markt komt KBC Verzekeringen nu met een product waarbij de voorfinanciering verloopt via een Tak-21 spaarverzekering met gegarandeerde renteopbrengst, het KBC-Hospitalisatieplan.

Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Stap 1: De cliënt sluit een KBC Tak-21 spaarverzekering af. Rekening houdend met verschillende parameters (leeftijd, financiële mogelijkheden, onmiddellijk beroep doen op de bijhorende hospitalisatieverzekering of niet, …) spreekt de cliënt met zijn KBC verzekeringsspecialist een jaarlijks te sparen bedrag af.
  • Stap 2: Op het ogenblik dat de spaarverzekering wordt afgesloten, volgt de cliënt een medische acceptatieprocedure. Heeft de cliënt al een hospitalisatieverzekering bij KBC via zijn/haar werkgever, dan zijn er zelfs helemaal geen nieuwe medische formaliteiten. 
  • Stap 3: Wenst de cliënt een beroep te doen op zijn KBC hospitalisatieverzekering – bijvoorbeeld bij pensionering – dan wordt de hospitalisatiewaarborg gesloten zonder nieuwe medische acceptatie en worden de premies betaald uit het reeds opgebouwde ‘spaarpotje’.

Het plan beschikt over enkele voordelen

  • De cliënt kan een hospitalisatiepolis hebben via zijn of haar werkgever en ondertussen al beginnen sparen in zijn KBC Tak-21 spaarverzekering. Wanneer de cliënt deze hospitalisatieverzekering via de werkgever verliest, bijvoorbeeld bij pensionering, kan hij/zij zonder nieuwe medische acceptatie en zonder financiële verrassingen de KBC hospitalisatieverzekering activeren. 
  • Het plan biedt de cliënt bij bepaalde in de polis omschreven situaties (lang verblijf in buitenland, collectieve polis,…) de flexibiliteit om zijn KBC hospitalisatieverzekering te onderbreken en opnieuw te activeren, en dat vaak zonder nieuwe medische acceptatie. Deze KBC Tak-21 spaarverzekering valt onder de depositogarantie van de overheid, geeft een gegarandeerd rendement van 2,50 procent en bevat een niet-gegarandeerde winstdeelname. 
  • De Tak-21 spaarverzekering biedt flexibiliteit bij het sparen; bijvoorbeeld: bij een periode van werkloosheid kan de cliënt even stoppen met sparen of bij pensionering kan de cliënt een stuk pensioenkapitaal in de reserve storten, … 
  • De cliënt blijft onder alle omstandigheden zelf eigenaar van zijn/haar opgebouwd spaarpotje (wat niet het geval is bij de wachtpolissen die vandaag op de Belgische markt worden aangeboden). Als de cliënt onverwacht komt te overlijden gaat het reeds gespaarde bedrag dan ook naar een door de cliënt aangeduide begunstigde.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be