KBC IFIMA obligatie op 3 jaar met variabele coupon

Enkele kenmerken

Het betreft een niet-achtergestelde obligatie van KBC IFIMA NV. Elk jaar ontvangt u een coupon verbonden aan de 3Y EUR CMS rente. Deze obligatie richt zich tot beleggers vanaf een defensief risicoprofiel.

  • looptijd: 3 jaar 
  • uitgifteprijs: 100,75% 
  • terugbetaling op einddatum: 100% 
  • coupon afhankelijk van de 3Y EUR CMS Rente : min. 2,75% en max. 6,00% 
  • coupure: 1000 EUR 
  • emissieperiode: 2-11-2011 t.e.m. 30-11-2011

Tip: Raadpleeg hier de evolutie van de CMS-rente