KBC IFIMA geeft Note uit in Poolse Zloty op 2 jaar met een vaste interestvoet

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Poolse Zloty (PLN) met coupures van PLN 5.000, en met een looptijd van 2 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,00% per coupure, namelijk PLN 5.050 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 4,70% per jaar, namelijk PLN 235 per coupure. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór Distributievergoeding), namelijk PLN 5.000 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,17% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de notes tot de eindvervaldag worden aangehouden. De inschrijfperiode loopt van 8 augustus 2012 tot en met 29 augustus 2012, behoudens vervroegde afsluiting.

Op 2 augustus 2012, was EUR 1 PLN 4,117 waard. Om een coupure van PLN 5.000 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.214,48 moeten betalen (voor kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Poolse Zloty (naar PLN 4,5287 voor EUR 1), krijgt u slechts EUR 1.104,07 voor uw coupure van PLN 5.000. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 9,1%. Omgekeerd zult u EUR 1.349,42 ontvangen voor uw coupure van PLN 5.000 als de waarde van de euro met 10% daalt ten opzichte van de Poolse Zloty (naar PLN 3,7053 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 11,1% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.