KBC IFIMA geeft Note uit in Noorse Kroon op 5 jaar

Enkele kenmerken

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar.

 • Type : Note in vreemde munt
 • Emmitent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Noorse kroon (NOK)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0897859871
 • Rentevoet (vast) : 4,00% bruto in NOK
 • Actuarieel brutorendement : 3,85% in NOK
 • Coupures : 10 000 NOK
 • Uitgifteprijs : 101,875%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NOK
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 04-03-2013 t.e.m. 02-04-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van KBC.