KBC IFIMA geeft Note uit in Noorse Kroon op 5 jaar met een vaste interestvoet

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kroon (NOK) met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar.

 • Type : Notes in vreemde munt
 • Emmitent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC Bank NV
 • Munt : Noorse Kroon (NOK)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0884964346
 • Rentevoet (vast) : 4,125% bruto in NOK
 • Actuarieel brutorendement : 3,71% in NOK
 • Coupures : 10000 NOK
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 04-02-2013 t.e.m. 01-03-2013

Op 31 januari 2013, was EUR 1 NOK 7,4350 waard. Om een coupure van NOK 10.000 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR 1.344,99 moeten betalen (vóór kosten). Als de NOK op de eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar NOK 8,2611 voor EUR 1), krijgt u EUR 1.210,49 voor uw coupure van NOK 10.000. De waarde van uw kapitaal zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u EUR 1.479,49 ontvangen voor uw coupure van NOK 10.000 als de waarde van de NOK met 10% gestegen is ten opzichte van de EUR (naar NOK 6,7591 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Notes aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.