KBC IFIMA geeft Note uit in Australische Dollar op 5 jaar met vaste interest

Enkele kenmerken

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Australische Dollar (AUD) met coupures van AUD 1500 en met een looptijd van 5 jaar.

 • Type : Note in vreemde munt
 • Emmitent : KBC IFIMA NV
 • Garant : KBC BANK NV
 • Munt : Australische Dollar (AUD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0938967188
 • Rentevoet (vast) : 4,75% bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 4,32% in AUD
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 3,15% in AUD
 • Coupures : 1500 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,875% 
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 03-06-2013 t.e.m. 20-06-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van KBC.