KBC Groep NV geeft obligatie uit op 3 jaar

Voornaamste kenmerken

  • Publiek aanbod
  • Coupures van EUR 1.000
  • Looptijd van 3 jaar
  • De uitgifteprijs is 101% per coupure
  • Jaarlijkse coupon
  • Bruto interestvoet van 2,50%
  • Bruto actuarieel rendement van 2,15%
  • Roerende voorheffing van 25%
  • Isin code BE0002191576
  • Emmitent KBC Groep NV

Op de eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag (zonder de distributie- en verkoopcommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent.

De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.

KBC Groep NV is de holdingvennootschap boven KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV.