KBC geeft beleggingen uit met vaste en variabele coupon

Beleggers die van de buitenlandse markt willen proeven kunnen bij KBC een obligatie met vaste coupon in Australische dollars onderschrijven. De bank-verzekeraar belooft de beleggers een jaarlijkse vaste opbrengst van 3 procent bruto. De coupons worden elkaar jaar uitbetaald op 5 oktober.

Op basis van de uitgifteprijs van 101,25 procent en uitgaand van een terugbetaling tegen 100 procent (in USD) op de eindvervaldag , bedraagt het actuarieel brutorendement 2,73 procent. Dit is een actuarieel nettorendement van 1,93 procent na aftrek van roerende voorheffing van 27 procent.

Geïnteresseerden hebben tot 30 september om in te tekenen op de obligatie. De bank kan de uitgiftedatum vervroegd stopzetten als er te veel vraag is naar het beleggingsproduct.  Op de vervaldag, 5 oktober 2021, krijgt u uw investering volledig terugbetaald.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent :KBC IFIMA S.A
 • Garant : KBC Bank NV
 • Munt : Australische dollars (AUD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Rentevoet (vast) : 3,00 % bruto in AUD
 • Actuarieel brutorendement : 2,73% in AUD
 • Actuarieel nettorendement : 1,93% in AUD
 • Coupures : 1.500 AUD
 • Uitgifteprijs : 101,25%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 27% volgens huidige fiscale wetgeving
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 30/09/2016

Amerikaanse dollars 

Ook voor wie liever in Amerikaanse dollars  belegt, heeft KBC een beleggingsproduct gelanceerd. Net zoals de obligatie van vorige maand betreft het hier een obligatie met een deelst vaste en een deels variabele rente. Die schuldbewijzen hebben een looptijd van zes jaar. 

Gedurende de eerste drie jaar ontvangt u een coupon van bruto 2 procent. De daaropvolgende jaren krijgt u een variabele coupon die gelijkgesteld is aan de USD CMS rente op 5 jaar. Door die gelijkstelling kan de jaarlijkse coupon variëren van 1,5 procent tot maximaal 4,5 procent. De coupon wordt elk jaar op 5 oktober uitbetaald. 

Op de uitgiftedag betaalt u 101,50 procent van de volledige waarde. Op het einde van de rit krijgt u uw geïnvesteerde kapitaal 100 procent terugbetaald. Alleen in geval van faillissement, een wanbetaling van de Emittent en de Garant of bail-in krijgt u uw kapitaal niet terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de bovenstaande belegging in Australische dollars.

U heeft tot 2 september om in te tekenen op de obligaties. Net zoals de bovenstaande belegging kan KBC de uitgifte vervroegd stopzetten als er te veel vraag is naar het product. Op 5 oktober 2022 krijgt u uw investering volledig terugbetaald. Enkel in het geval van een faillissement van of wanbetaling van de Emittent en de Garant loopt u het risico dat u uw geld niet terugkrijgt. 

geïnteresseerden hebben tot vrijdag 30 september om in te tekenen op de obligatie. 

 • Type : Deels vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent :KBC IFIMA S.A
 • Garant : KBC Bank NV
 • Munt : Australische dollars (USD)
 • Looptijd : 6 Jaar
 • Rentevoet (vast) : 2,00 % bruto in USD
 • Rentevoet (variabel): 1,5 tot 4,5% bruto in USD
 • Coupures : 2.000 USD
 • Uitgifteprijs : 101,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : 27% volgens huidige fiscale wetgeving
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 30/09/2016

Wisselkoersrisicio’s

Kijkt u uit naar hogere rendementen dan die van een spaarboekje? Dan kunt u een deel van uw geld beleggen in andere munten (ook wel valuta of deviezen genoemd). Door het verschil in rentevoet ten opzichte van de euro kunt u in sommige gevallen hogere rendementen genieten. Maar naast de kans op meer rendement, houdt een belegging in deviezen ook een risico in. De waarde van vreemde munten kan immers stijgen, maar ook dalen.

Heel eenvoudig gesteld: als de vreemde munten die u hebt gekocht, in waarde stijgen, verdient u geld wanneer u ze weer omzet in euro’s. Wanneer de koers daalt tot onder die waaraan u hebt gekocht, boekt u verlies.

U kunt uw beleggingen best spreiden over vreemde munten en zo het risico beperken: als u alles belegt in één munt, deelt uw volledige portefeuille in de problemen van die munt.

Let wel erg op met verhalen die u gouden bergen beloven door vreemde munten te kopen en ze snel weer met winst te verkopen. Dat soort speculatie is zeer risicovol; u kunt er meer mee verliezen dan u erin belegd hebt.