KBC en CBC verlagen rente op Start2Save

Het ECB-beleid van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat de rentevoeten in de eurozone op een historisch dieptepunt staan. Als gevolg daarvan zien KBC en CBC zich genoodzaakt de rente op Start2Save en Start2Save4 aan te passen. De aanpassingen gaan in vanaf 16 september 2015. De basisrente blijft op 1%, de getrouwheidspremie daalt van 0.50% naar 0,30%.

De rente op de klassieke spaarrekening blijft ongewijzigd. Een spaarrekening is vooral geschikt als buffer om op korte termijn liquide middelen ter beschikking te hebben. Wie stelselmatig kapitaal wil opbouwen, voor zichzelf of voor zijn (klein)kinderen, doet dat met Start2Save of Start2Save4.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in Belgiƫ, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Bankshopper.be maakte een overzicht van alle spaarrekeningen voor maandsparen.