Kbc Bank lanceert termijnrekening met rentebonus

In detail

De KBC-Termijnrekening 2-3-4 biedt u de mogelijkheid om uw nieuw kapitaal bij KBC te spreiden over verschillende looptijden. Met deze termijnrekening belegt u op 2, 3 of 4 jaar aan een vaste en gegarandeerde rente. Kiest u voor de 3 looptijden, dan geniet u van een rentebonus.

Vergoeding

2 jaar Standaardrentepercentage 2,50% Rentebonuspercentage 2,75%

3 jaar Standaardrentepercentage 2,60% Rentebonuspercentage 2.85%

4 jaar Standaardrentepercentage 2,85% Rentebonuspercentage 3,10%

Het rentebonuspercentage geldt enkel bij intekening voor een bedrag van minimum 1 500,- EUR waarbij u op elke looptijd minimum 500,- EUR belegt. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, dan krijgt u het standaardrentepercentage. U ontvangt de rente op de halfjaarlijkse rentevervaldag. De laatste rente ontvangt u op de eindvervaldag samen met het kapitaal.

Intekenen kan vanaf 3 oktober 2011. De uitgifte kan op elk moment worden afgesloten. Rechtspersonen en niet-rechtspersonen kunnen intekenen uitgezonderd kredietinstellingen en andere financiële instellingen. Intekenen kan enkel met tegoeden die op 25 september 2011 nog geen deel uitmaakten van de portefeuille van de cliënt/het gezin bij KBC Bank en Verzekering. Met portefeuille wordt bedoeld de totaliteit van tegoeden op KBC-Spaarrekeningen, KBC-Zichtrekeningen, KBC-Termijnbeleggingen, KBCObligaties, KBC-Beleggingsfondsen en KBC-Beleggingsverzekeringen.

De rente is onderworpen aan de Belgische Roerende Voorheffing (momenteel 15%); niet-verblijfhouders kunnen vrijstelling genieten.