Kaupthing: 2 maand extra uitstel van betaling

In detail

De Luxemburgse rechtbank verleent Kaupthing 2 maanden extra uitstel van betaling. Dat wil ook zeggen dat te tegoeden van de spaarders nog geblokkeerd zullen blijven. Groep K reageert morgen op deze uitspraak bij middel van een persbericht.

Meer info

Groep K

Bron

Persbericht Kaupthing Admin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be