Kasbonactie bij Landbouwkrediet

Actiereglement

  • Landbouwkrediet organiseert van 18 augustus tot en met 20 oktober 2010 een spaaractie voor zijn cliënteel.
  • Tijdens deze periode heeft de cliënt in een deelnemend agentschap bij de inschrijving op kasbons met een looptijd van minimum 3 jaar of op termijnrekeningen met een looptijd van minimum 3 jaar per schijf van 5.000 EUR recht op een fles Château d’Hugues – Grande Réserve.
  • Indien éénzelfde cliënt tijdens de actie via verschillende borderellen of op verschillende data op kasbons en/of termijncontracten heeft ingeschreven, komt het totaalbedrag in aanmerking.
  • Het maximaal aantal flessen dat tijdens de actie aan éénzelfde cliënt kan worden toegekend, is 6.
  • De wijn zal uiterlijk op 15 december 2010 beschikbaar zijn in de deelnemende agentschappen.
  • Landbouwkrediet kan in geval van overmacht de geselecteerde Château d’Hugues – Grande Réserve vervangen door een gelijkwaardige wijn.
  • De actie kan in een deelnemend agentschap vervroegd worden afgesloten indien de geschenkenvoorraad is uitgeput.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabellen voor kasbons

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be