Jonger dan 25? Toprendement op Swing Junior spaarrekening OBK-bank

In detail

Jongeren krijgen bij de meeste banken traditioneel een hogere rente op hun spaargeld. Maar ook hier zitten er soms wat addertjes onder het gras. Zo zijn bepaalde hogere rendementen slechts geldig tot een zeer beperkte leeftijd ( in bepaalde gevallen slechts tot de leeftijd van 2 jaar) of voor zeer beperkte bedragen. Met een basisrente van 2,50% en een getrouwheidspremie van 0,75% staat Swing Junior Deposito van OBK-bank reeds sinds geruime tijd in de hoogste regionen van het spaarklassement van de jeugdspaarrekeningen. Aangezien de laatste rentewijziging  voor deze spaarrekening reeds dateert van  1 februari 2010 weet u meteen ook dat het hier niet gaat om een tijdelijke ‘rentestunt'. Ook het maximum bedrag dat u kan storten op deze rekening ligt vrij hoog, namelijk 100000 euro. Verder is er geen minimum storting nodig om van deze voorwaarden te kunnen genieten. Deze spaarrekening is voorbehouden aan particulieren tot en met 24 jaar en aangezien de rekening zich op jongeren richt is er per Swing Junior Deposito slechts één titularis mogelijk. De wettelijke vertegenwoordiger(s) of derde(n) kan/kunnen een rekening openen op naam van de minderjarige vanaf diens geboorte tot aan zijn meerderjarigheid.Volgens de geldende belastingwetgeving is de eerste schijf van 1.770 EUR interesten (inkomensjaar 2011) vrijgesteld van roerende voorheffing voor natuurlijke personen die in België verblijven. Alle werkingsmodaliteiten van deze spaarrekening kan u vinden op de website van OBK-bank.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kinderspaarrekeningen

©Bankshopper.be