Jonge Belgen maken zich zorgen over toekomstig pensioen

In detail 

Uit de pensioenpeiling blijkt dat 57% van de jonge Belgen zich zorgen maakt over zijn toekomstig pensioen. 35% van de jonge generatie vreest dat de overheid de wettelijke pensioenen niet meer zal kunnen betalen eens zij met pensioen gaat. Bovenop die groep verwacht 34% van de jongeren een daling van de pensioenen tegen die tijd. De meerderheid van de jongeren (61%) vindt daarom dat je best vanaf de start van je eerste job al de nodige financiële voorbereidingen treft voor je pensioen, en hiervoor is voor hen het fiscaal individueel pensioensparen het populairste middel. Langer werken is dan weer ontzettend onpopulair; meer dan de helft van de 18 tot 35-jarigen (57%) is niet bereid om langer dan 60 jaar te werken. In de maand maart organiseerde Delta Lloyd Life een Pensioenpeiling waar 1171 jonge Belgen van 18 tot 35 jaar aan deelnamen. “We wilden nagaan wat jongeren weten over en verwachten van hun toekomstig pensioen,” zegt Laurent Winnock, woordvoerder van Delta Lloyd Life. “Weten ze wel hoe hoog, of misschien eerder hoe laag, het huidige wettelijke pensioen ligt? Of zijn ze helemaal nog niet bezig met (het voorbereiden van) hun ‘oude dag’?” De online peiling richtte zich in hoofdzaak tot de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Via deze peiling geeft Delta Lloyd Life aan dat het pensioendebat méér is dan een discussie die enkel in de Wetstraat moet worden gevoerd,” gaat Laurent Winnock verder. “Er is nood aan een open discussieforum waar pensioenspecialisten en ook de generatie van morgen bij betrokken wordt. Zij zullen immers moeten opdraven om de kosten te dragen voor de steeds groter wordende groep gepensioneerden.”

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be