Jaarlijks herzienbare rente woonkredieten stijgt bij Ethias

In detail

Ethias woonkrediet met variabele rente

  • Rentevoet met jaarlijkse aanpassing 1/1/1 gaat van 3.50% naar 3.75% 

Meer info

De website van Ethias

Vergelijk hier op onze website een hypothecaire lening.

Bron

Website Ethias

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be