Is uw spaargeld in eender welke situatie beschermd tot 100.000 euro?

U kan via verschillende producten sparen voor later. Maar welke spaarproducten bieden de beste bescherming? Het spaarboekje is de veiligste bestemming voor uw spaargeld. Indien uw bank de boeken neerlegt zijn uw spaardeposito’s beschermd tot 100.000 euro per financiële instelling en per klant. Het maakt in zo’n geval niet uit of het spaargeld op een gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarboekje staat. Het maakt bovendien niet uit of u een spaarboekje heeft bij een binnenlandse of buitenlandse bank (binnen de Europese Unie). 

 

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt immers in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2010 vastgesteld op 100.000 euro. Het kapitaal op uw spaar-zicht-en termijnrekeningen worden beschermd door het garantiefonds. Op onze site kunt u alle spaarrekeningen vergelijken. 

In België wordt dat stelsel in sommige gevallen uitgebreid tot 500.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u net uw woning heeft verkocht. Tijdens de eerste zes maanden na de verkoop geniet u van de extra bescherming. Het garantiefonds betaalt u binnen de twintig dagen uit wanneer uw bank over de kop gaat. Vanaf 2019 zal dat termijn stelselmatig verkort worden, om tot een termijn van 7 werkdagen te komen vanaf 1 januari 2024.

Wie meer dan 100.000 euro op zijn spaarboekje heeft staan, spreidt zijn kapitaal best over meerdere banken. Zo bent u zeker dat uw deposito's volledig zijn beschermd wanneer een van de instellingen failliet gaat. Indien al uw kapitaal bij een bank zit, riskeert u een deel van spaardeposito’s te verliezen.

Levensverzekeringen

Maar wat met de andere spaarproducten? De tak21-spaarverzekering is daar een van. Dat product is bijzonder populair bij mensen die via een veilige weg willen sparen voor hun oude dag. Wie zijn geld acht jaar onaangeroerd laat is de fiscus bovendien geen 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Net zoals de spaarboekjes vallen de tak21-spaarverzekeringen onder het depositogarantiestelsel.  Verzekeringnemers moeten tot maximaal 3 maanden op hun kapitaal wachten als hun verzekeraar failliet gaat. Het garantiefonds kan dat termijn tot drie keer toe verlengen.

De bescherming van levensverzekeringscontracten is overigens niet Europees geharmoniseerd. Dat betekent dat uw verzekering, in tegenstelling tot de spaarboekjes, van een andere bescherming kan genieten als u die heeft afgesloten bij een levensverzekeringsonderneming naar buitenlands recht.

Wanneer geniet u geen bescherming?

Belangrijk om weten is dat enkel de pensioenspaarproducten die onder de derde pijler vallen worden beschermd door het depositogarantiestelsel. Wie via zijn werkgever aan pensioensparen doet, of via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) loopt het risico dat zijn kapitaal verdampt indien de verzekeraar failliet gaat.Tak23-verzekeringen vallen eveneens uit de boot. Dat komt omdat zo’n verzekering belegt in fondsen. In zo’n geval gaat u ermee akkoord dat de verzekeraar enkele risico’s neemt in ruil voor hogere rendementen. Al bent u van dat laatste nooit zeker.