Is een lening afgesloten via telefoon wettelijk bindend?

Wie een lening wil afsluiten, bezoekt doorgaans een lokaal bankkantoor. Al bieden sommige kredietgevers hun klanten de mogelijkheid om online of telefonisch een lening af te sluiten. Welke spelregels zijn er dan van toepassing? 

De digitale trein raast op volle snelheid door de financiële wereld. De periode waarin je enkel een lening kan afsluiten door een lokaal kantoor van een financiële instelling te bezoeken, ligt dan ook al ver achter ons. Bij sommige spelers, zoals Hello Bank en Keytrade Bank, is het zelfs enkel mogelijk online een krediet af te sluiten.

Welke kredieten kan je al online afsluiten?

Het merendeel van de banken reikt hun klanten reeds de mogelijkheid aan om online bijvoorbeeld een autolening of een persoonlijke lening af te sluiten. Ook de mogelijkheid om online een hypothecair krediet af te sluiten wint aan belangstelling bij de banken. Zo is het bij Keytrade Bank bijvoorbeeld al mogelijk online een woonkrediet af te sluiten. Ook Hello Bank en KBC bieden een soortgelijke dienstverlening aan.

De spelregels

Banken die via de digitale (of telefonische) weg een krediet aanbieden, moeten zich aan dezelfde spelregels houden als banken die dat via hun kantoor doen. Dat betekent dat zij ook informatie moeten inwinnen over de financiële situatie van de kredietnemer. Zij moeten onder meer te weten komen wat het inkomen van de kredietnemer is, en of hij nog andere schulden torst. Die gegevens moeten ten laatste na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk worden bezorgd aan de kredietgever.

SECCI

De kredietgever is bovendien verplicht het document ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ (SECCI) op papier of een duurzame drager (zoals een mail) aan de kredietnemer te bezorgen. Op dat document staan onder meer de financiële gegevens en kenmerken van het voorgestelde krediet vermeld, zoals het jaarlijks kostenpercentage.

Verbod versturen ongevraagde contracten

De kredietgevers die gebruikmaken van de technologisch hoogstandjes om een contract aan te bieden, moeten zich wel aan een aantal specifieke spelregels houden. Zo mogen zij geen contract opsturen als de kredietnemer daar niet uitdrukkelijk heeft om gevraagd. Het is aan de kredietgevers om te bewijzen dat dat wel het geval is.

Daarenboven mogen ze geen consumenten opbellen met als doel bij hen thuis een contract voor te leggen. Een huisbezoek is enkel toegelaten wanneer de kredietnemer daarvoor expliciet (en schriftelijk) de toelating heeft gegeven.

Toch niet tevreden over de lening?

Wie niet tevreden is over zijn krediet, heeft veertien dagen de tijd om zijn contract zonder reden stop te zetten. Die termijn gaat in van zodra de kredietnemer zijn handtekening onder het contract heeft gezet. In sommige gevallen is het mogelijk om af te zien van een contract door simpelweg een mail te sturen. Al is het aangeraden om dat te doen via een aangetekend schrijven. De kredietgevers moeten zich hoe dan ook aan de veertien dagen bedenktijd houden.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.