Hoger plafond pensioensparen: hoe groot is jouw voordeel?

Vanaf deze week is het mogelijk om jaarlijks 1230 euro opzij te zetten voor later via het pensioensparen. Wij bekijken hoe groot het rendement is voor een jongere en oudere pensioenspaarder dankzij het nieuwe plafond. 

Wie aan pensioensparen doet, kon tot nu toe maximaal 960 euro opzijzetten om van een fiscaal voordeel te genieten. Pensioenspaarders mogen van dat bedrag 30 procent fiscaal inbrengen. Dat vertaalt zich naar een effectief belastingvoordeel van 288 euro.

Hoger plafond

De  pensioenspaarders die dat wensen kunnen vanaf deze week hun pensioenspaarpotje stevig aandikken door jaarlijks 1230 euro opzij te zetten. Wie dat doet, heeft recht op een vermindering van 25 procent, of 307.50 euro. Opgelet: de vermindering van 25 procent geldt van zodra je meer dan 960 euro spaart. Daarom is het fiscaal pas interessanter om te kiezen voor de nieuwe vermindering van zodra je jaarlijks minstens 1152 euro spaart.

Financiële instellingen nog niet klaar

Nog niet alle banken en verzekeraars zijn klaar om het plafond te verhogen. Volgens de Franstalige krant L'Echo zullen sommige financiële instellingen pas in de zomer klaar zijn om het plafond te verhogen. Rondvraag van Bankshopper.be leer dat het merendeel van de financiële instellingen hun klanten een seintje gaan geven van zodra ze het plafond van pensioensparen kunnen verhogen.

De financiële instellingen mogen dat plafond enkel verhogen als ze daarvoor de explicitiete toestemming krijgen van de pensioenspaarder.

Starten op eender welke leeftijd?

De gouden regel luidt dat het is aangeraden om te starten met pensioensparen van zodra je een vaste job hebt. Op die manier kan je een stevig spaarpotje aanleggen voor later. Maar wat als iemand op latere leeftijd wil starten met pensioensparen?

Jong vs. oud

Wij maken een vergelijking tussen iemand die op zijn 25ste start met pensioensparen, en een persoon die start op zijn 50ste verjaardag. Wij gaan ervan uit dat beide personen kiezen voor een pensioenspaarverzekering, de veiligste manier om te sparen voor later. Daarenboven kiezen de twee pensioenspaarders om een beroep te doen op het nieuwe plafond van 1230 euro.

Als we ons baseren op de resultaten van vorig jaar (die reeds gekend zijn) zien we dat een pensioenspaarverzekering gemiddeld 2,07 procent netto heeft opgebracht. In deze oefening gaan we ervan uit dat de pensioenspaarder elk jaar op zo’n rendement kan rekenen. Omdat beide personen sparen tot hun 65ste verjaardag sparen, heeft de jongere pensioenspaarder een spaarhorizon van 40 jaar en de oudere pensioenspaarder een van 15 jaar. En dat levert – los van de instap-en eventuele uitstapkosten- volgend resultaat op.

Hoge opbrengsten, minder belastingen

De jongere kan na 40 jaar pensioensparen rekenen op spaarpotje van 76.994 euro. Daarenboven kon hij 40 jaar genieten van een effectieve belastingvermindering van 307,50 euro. Na 40 jaar pensioensparen heeft de persoon in kwestie 12.300 euro minder belastingen betaald. Al moeten pensioenspaarders die genieten van het fiscaal voordeel op hun 60ste verjaardag 8 procent belastingen betalen op het bijeen gespaarde bedrag.

De fiscus kijkt enkel naar het gegarandeerd rendement. In het merendeel van de gevallen is dat 0,75 procent. De 25-jarige pensioenspaarder moet in dat geval 3951 euro betalen aan de fiscus. De pensioenspaarder heeft op het einde van de rit (inclusief belastingvoordeel en eindbelasting) 85.293 euro bijeen gespaard. Dat is een rendement van 36.093 euro.

En op latere leeftijd?

De persoon die op zijn 50ste begint met pensioensparen, heeft na 15 jaar sparen 21.821 euro bijeen gespaard. Net zoals de jongere pensioenspaarder kon hij tot zijn 64ste verjaardag genieten van een belastingvoordeel. Op die manier heeft hij 4.612,5 euro fiscaal kunnen besparen. Ook de oudere pensioenspaarder ontsnapt niet aan de eindbelasting. Hij moet op zijn 60ste verjaardag 1025,52 euro belastingen betalen. Dat vertaalt zich naar een spaarpotje van (inclusief belastingvoordeel en eindbelasting) 25.407,48 euro, of een rendement van 6957 euro.

Voordeel pensioensparen Inleg Inclusief rendement (2,07%) Belastingvoordeel Eindebelasting Totaal (inclusief eindbelasting) Surplus
25-jarige 49.200 euro 76.994 euro 12.300 euro 3951 euro 85.293 euro 36.093 euro
50-jarige 18.450 euro 21.821 euro 4.612,5 euro 1025,52 euro 25.407,48 euro 6957 euro

Loont het de moeite?

Ondanks het lagere rendement loont het zeker en vast de moeite om op latere leeftijd een spaarpotje aan te leggen voor je pensioen. Om te beginnen brengt een pensioenspaarverzekering meer op dan het klassieke spaarboekje. Save Plan van Baloise Insurance bracht de voorbije jaren een aantrekkelijk rendement. Ruim één op de drie spaarboekjes brengt nagenoeg niet meer op dan 0,11 procent. 

Daarnaast het is het belastingvoordeel dat je krijgt veel hoger dan de eindbelasting die je op het einde van de rit moet betalen. Dat is zowel het geval voor wie op latere als op jongere leeftijd start met pensioensparen.

Twijfel je tussen een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds?