Waarom te veel sparen geen goed idee is

Ook in 2017 hebben we massaal ons geld op een spaarboekje gezet. Maar was dat wel zo'n goed idee? 

Volgens een recente rondvraag bij de banken stond er vorig jaar 5 miljard euro meer op onze spaarboekjes. Dat terwijl wie zijn geld op een spaarboekje parkeert doorgaans tevreden moet zijn met een rendement van 0,11 procent. Net omdat we zo sparen, boeten we elk jaar aan koopkracht in.

Terwijl de rente op een laag pitje blijft staan, heeft de Belgische inflatie de wind in de zeilen. Zo klokte de gemiddelde inflatie in 2017 af op 2,13 procent. Dat is 2,02 procentpunt meer dan wat het traditionele spaarboekje in diezelfde periode heeft opgebracht.

Sparen is verliezen aan koopkracht

Stel dat je 20.000 euro hebt staan op een traditioneel spaarboekje, en dat je dat kapitaal een jaar laat staan. Dan staat er na een jaar sparen welgeteld 20.022 euro op je spaarrekening. Indien de inflatie gedurende het volledige jaar op bijvoorbeeld 2 procent blijft staan dan daalt je koopkracht van 20.000 euro naar 19.600 euro.

De 22 euro aan interesten die je datzelfde jaar opstrijkt is meer dan onvoldoende om dat koopkrachtverlies op te vangen.

Hier en daar een renteverhoging

Al zijn er sommige banken die de spaartarieven gevoelig verhogen. Het jongste wapenfeit komt van Santander. De Spaanse bank heeft op 1 januari de rente op de Vision+-Spaarrekening verhoogd van 0,5 tot 0,65 procent. Daarmee is de spaarrekening van Santander vandaag een van de meest lucratieve spaarboekjes zonder voorwaarden op de Belgische spaarmarkt.

Hogere opbrengsten

Wie hetzelfde spaarkapitaal uit het voorbeeld hierboven op de Vision+-Spaarrekening parkeert, strijkt na een jaar sparen 130 euro aan interesten op. Dat is bijna zes keer meer dan wat je op een klassiek spaarboekje krijgt. Al is dat eveneens onvoldoende om het verlies aan koopkracht op te vangen.

Alternatieven voor het spaarboekje

Om enigszins het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende inflatie in ons land kan je in 2018 andere horizonten opzoeken. Wie niet veel risico’s wenst te nemen, kan overwegen een tak21-verzekering te onderschrijven.

Het merendeel van de verzekeraars belooft een gegarandeerd rendement van 1 procent. Dat rendement kan gevoelig stijgen dankzij de eventuele winstdeelname.

De jongste cijfers leren dat de tak21-verzekering Nell Myriad Safe van NELL vorig jaar 1,4 procent heeft opgebracht. Het totaalrendement van Nell Myriad Safe + van dezelfde verzekeraar klokte af op 1 procent. Het is nog afwachten op andere resultaten om te weten of er bepaalde tak21-verzekeringen vorig jaar de inflatie konden verslaan.

Kosten en garanties

Op dergelijke rendementen moet je geen roerende voorheffing betalen als je je kapitaal minstens acht jaar op zo’n rekening laat staan.  Je kapitaal is bovendien beschermd tot 100.000 euro per persoon, per financiële instelling.

Al hangt er wel een prijskaartje vast aan een tak21-verzekering. Zo moet je per storting een premietaks van 2 procent betalen, en kan je verzekeraar je instap-beheers-en uitstapkosten aanrekenen.

Risico's nemen

Wie bereid is meer risico’s te nemen, kan ook een tak23-verzekering onderschrijven. In tegenstelling tot de tak21-verzekering krijg je geen gewaarborgde rendementen, maar hangen de opbrengsten volledig af van de onderliggende fondsen. Al brengen tak23-verzekeringen doorgaans meer geld in het laatje dan een tak21-verzekering.

Een toenemend aantal verzekeraars koppelt overigens een tak21-verzekering aan een tak23-verzekering om het rendement gevoelig te verhogen.

Beleggingsplannen

Daarenboven bieden almaar meer banken een beleggingsplan aan. Via zo'n plan kan je je kapitaal verdelen over verschillende fondsen en het risico spreiden. Een van de spelers die zo'n plan aanbiedt is de internetbank KeyTrade. Via dergelijke plannen kun je overigens met een klein kapitaal alsnog beleggen. Bij Keytrade Bank is het bijvoorbeeld al mogelijk om vanaf 25 euro per jaar te beleggen. 

Niels Saelens