Is het mogelijk om de effectentaks te ontwijken?

Om de haverklap ontdekken fiscale experts een manier om de effectentaks te ontwijken. Dit is de meest recente ontsnappingsroute die aan het licht kwam. 

De effectentaks blijft een doorn in het oog van de beleggers. Wie meer dan 500.000 euro op zijn effectenrekening(en) heeft staan, is de fiscus vanaf volgend jaar een effectentaks van 0,15 procent verschuldigd.

Hoe wordt de effectentaks berekend?

Sinds de start van dit jaar zijn de financiële instellingen verplicht het saldo van de effectenrekening te registreren. De gemiddelde waardering wordt berekend op basis van de waardering van de effectenrekening op vier wettelijk vastgestelde referentietijdstippen, te weten:  31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Beleggers die meerdere effectenrekeningen hebben, moeten zelf nagaan of ze al dan niet een effectentaks moeten betalen.

De ontsnappingsroute effectentaks

Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat de nieuwe belasting en de stapels paperassen (voor enkelen) beleggers ijverig doen zoeken naar ontsnappingsroutes voor de effectentaks. Daarbij krijgen ze soms de hulp van de fiscale experts. Met de regelmaat van de klok ontbloten ze een ontsnappingsroute.

In het verleden hebben experts onder meer voorgesteld om de effectenrekening op naam van meerdere titularissen te zetten of om de effecten over te zetten naar aandelen op naam. In het laatste geval dient de belegger wel nog één jaar de effectentaks te betalen. Aandelen die voor 9 december 2017 zijn omgezet, zijn vrijgesteld.

Overdragen effecten

Volgens Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom Law, is er nog een andere manier om de effectentaks te ontwijken. Zo stelt hij dat het volstaat om de effectenrekening bij de ene bank te sluiten en daags na die sluiting een rekening te openen bij een andere bank, waarbij het van belang zou zijn enkele dagen te wachten alvorens de effecten over te brengen.

Volgens de wet mag enkel de tweede bank de effectentaks innen en dient deze bank rekening te houden met de waarde van de effectenrekening was bij opening. En daar kunnen de beleggers net gebruik van maken, zo oordeelt de advocaat in het weekblad Trends.

Waarde effectenrekening halveren

De tweede bank dient de eerstvolgende referentieperiode te berekenen welke waarde de effectenrekening kent. De nieuwe bank zal de gemiddelde waarde bepalen op basis van de totaalwaarde van de effectenrekening bij opening in vergelijking tot de referentiedatum. Doordat de belegger bij de opening van de rekening nog geen effecten heeft overgebracht, en er dus 0 euro op de rekening stond, halveert het bedrag van de portefeuille.

Indien de belegger bijvoorbeeld 700.000 euro overbrengt naar een nieuwe bank zal de gemiddelde waarde van zijn effectenrekening -volgens de bovenstaande redenering- slechts 350.000 euro bedragen.

Let op de kosten

Wie een effectenrekening overzet naar een andere bank moet weliswaar rekening houden met transferkosten. Het merendeel van de banken en brokers is bereid om een deel van die kosten op zich te nemen.

Legitieme route?

Volgens Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, zullen slechts enkele beleggers een beroep kunnen doen op bovenstaande uitzonderingsmaatregel. Het kabinet van de minister benadrukt in de Vlaamse media dat de eerste bank pas vrijgesteld is van de inning van de belasting indien de tweede bank de effecten diezelfde dag nog ontvangt. De uitzonderingsregeling is dus niet van toepassing indien de overdracht meerdere dagen in beslag neemt. Belangrijke kanttekening: de betreffende beschrijving staat niet in de huidige wettekst.

Volgens veel experts is het praktisch onmogelijk om aan die strikte voorwaarden te voldoen. Het duurt meestal enkele dagen vooraleer een portefeuille is overgebracht.

 

 

Gerelateerde artikelen