Is het interessant jaarlijks meer te sparen voor uw pensioen?

Binnenkort kunt u meer geld opzijzetten voor uw pensioen en nog steeds belastingvermindering genieten. Hoe interessant is dat?

In België kan u op verschillende manieren sparen voor later. Om te beginnen spaart u automatisch voor uw pensioen wanneer via uw sociale bijdragen (op uw brutoloon). Het merendeel van de werknemers kan eveneens een bedrag opzijzetten via hun werkgever, de zogenaamde tweede pijler. Zelfstandigen kunnen dat doen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).  En wie zijn pensioen nog verder wil aandikken kan zelf een appeltje voor de dorst opzij zetten via de zogeheten derde pensioenpijler.

Pensioensparen: verschillende wegen

Wie zelf aan pensioensparen doet, kan verschillende wegen inslaan. De veiligste weg is die van de tak21-spaarverzekering. Wie zijn geld in zo’n verzekering stopt, is er zeker van dat hij op het einde van de rit minimaal zijn volledige geïnvesteerde kapitaal terugkrijgt. Bovenop de beloofde rentevoet kunt u eveneens aanspraak maken op een eventuele winstdeelname. Daarnaast is uw kapitaal beschermd tot 100.000 euro per verzekeraar en verzekeringnemer.

Dat is niet het geval bij een tak23-verzekering. Via zo’n verzekering wordt u kapitaal geïnvesteerd in verscheidene onderliggende fondsen. Het hogere risicoprofiel betekent doorgaans dat u aanspraak kunt maken op hogere rendementen. Tot slot kunt u ook uw kapitaal investeren in pensioenspaarfondsen. Er zijn zowel fondsen voor defensievere als dynamischere profielen.

Net voor wie via de derde pensioenpijler spaart voor later verandert er binnenkort iets. Wie vandaag op die manier aan pensioensparen doet kan 940 euro per jaar opzij zetten om van het maximale belastingvoordeel te genieten. Concreet krijgt u een belastingvermindering van 30 procent op het gestorte bedrag. Vanaf 2018 wordt dat systeem aangepast. Pensioenspaarder krijgen de keuze om dat maximale bedrag te vergroten tot 1.200 euro per jaar. Daartegenover staat wel dat de effectieve belastingvermindering daalt tot 25 procent.

Spaarbedrag vergroten?

Is het dan wel interessant om uw jaarlijkse storting te verhogen? Wie dat maximale bedrag niet verhoogt, krijgt een effectieve belastingvermindering van 282 euro per jaar. Wie kiest om jaarlijks 1.200 euro per jaar te sparen, ziet dat bedrag stijgen tot 300 euro per jaar, of 18 euro meer. Hoe dan ook zit u uw pensioenspaarpotje stevig aandikken wanneer u meer geld opzijzet.

Belangrijk om weten: wie aan pensioensparen doet, moet op zijn 60ste verjaardag een eindbelasting van 8 procent betalen op het volledige kapitaal. Daarna kan u verder blijven sparen en genieten van het belastingvoordeel tot uw 64ste verjaardag.

Gerelateerde artikelen