Is het interessant om opnieuw in te schrijven op een staatsbon?

Hoe interessant is de nieuwe staatsbon in vergelijking met andere spaarproducten?

Vanaf 23 mei tot en met 2 juni 2017 kunt u inschrijven op de nieuwe staatsbon op tien jaar. Wie intekent, kan rekenen op een rendement van 0,7 procent. Daarop bent u nog 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Netto verdient u dus met andere woorden 0,49 procent. Hoe de staatsbon het in vergelijking met andere spaarproducten?

Wie vandaag een traditioneel spaarboekje opent, moet tevreden zijn met een rendement van 0,11 procent. Enkel wie kiest voor een zogeheten spaarabonnement kan hogere rendementen opstrijken. Zo krijgt u op het DB Saving Plan van Deutsche Bank 0,9 procent basisrente en 0,3 procent getrouwheidspremie. Bij Beobank krijgt u op de Step-Up Spaarrekening 0,2 procent basisrente en 1 procent getrouwheidspremie. Concreet krijgt u bij die banken dus 1,2 procent rente. Maar daartegenover staat wel dat u uw kapitaal minstens twee jaar onaangeroerd moet laten indien u rendementen wilt halen die aanleunen tegen de geafficheerde tarieven.

Wie minder ruime spaarvooruitzichten heeft, kan overwegen de ME3-spaarrekening van MeDirect te openen. Wie zo’n niet-gereglementeerde rekening opent bij de internetbank krijgt een nettorendement van 0,55 procent. Dat is puur basisrente. Dat betekent dat u geen jaar moet wachten vooraleer uw kapitaal rendeert. Daartegenover staat wel dat u de bank drie maanden op voorhand moet verwittigen als u uw spaardeposito’s wilt aanspreken. Op onze site kunt u alle spaarrekeningen vergelijken. 

Langer termijn

Voor wie zijn geld vijf jaar kan missen, is een termijnrekening op vijf jaar misschien wel een interessante optie. Een eerder onderzoek van onze site toonde reeds aan dat termijnrekeningen op vijf jaar de meest interessante termijnrekeningen zijn op dit moment. Het rendementsverschil met zo’n rekening op tien jaar is nagenoeg nihil. Wie een termijnrekening op vijf jaar opent bij CKV krijgt een brutorendement van 1,5 procent. Na betaling van de roerende voorheffing (30%) houdt u daar nog 1,05 procent rente van over. Ter vergelijking: Wie een termijnrekening op tien jaar opent bij dezelfde bank, krijgt hetzelfde rendement. Zowel op vijf als op tien jaar is CKV de beste speler op de markt van de termijnrekeningen. Op tien jaar krijgt u ook bij Nagelmackers een nettorendement van 1,05 procent. Op onze site kunt u alle termijnrekeningen vergelijken. 

Veilige spaarders die een spaarvooruitzicht hebben van acht jaar kunnen overwegen een tak21-spaarverzekering te openen. Wie voor zo’n een formule kiest, moet na acht jaar sparen geen roerende voorheffing meer betalen. Doet u dat wel, dan neemt die belasting een stevige hap uit uw spaaropbrengsten. Een spaarverzekering bestaat doorgaans uit twee onderdelen: de gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname.

Wie vandaag kiest voor Secure 21 van Patronale Life krijgt een gewaarborgde rente 1,05 procent. Verzekeringnemers die vorig jaar zo’n spaarverzekering op hun naam hadden staan, zagen hun opbrengsten toenemen met 1 procentpunt dankzij de eventuele winstdeelname.

Daartegenover staat wel dat er een aantal kosten zijn verbonden aan een tak21-verzekering. Zo moet u onder meer instapkosten betalen. Al kunt u die kosten verminderen door met u verzekeraar te onderhandelen of spaarverzekeringen van bepaalde aanbieders via onze site te onderschrijven.  Naast de instapkosten betaalt u sowieso 2 procent premietaksen en eventuele beheerskosten. Sommige verzekeraars rekenen ook uitstapkosten aan als u de terugbetaling vraagt voor de vervaldag van het contract. U kunt hier alle tak21-spaarverzekeringen tegen het licht houden.