Is de Vlaamse woonbonus wel in uw voordeel?

Wie in Vlaanderen een woning koopt, krijgt een fiscaal extraatje van de overheid, de woonbonus. Maar is dat wel in uw voordeel?

De Vlaamse overheid wil gezinnen helpen om een woning te verwerven door ze een fiscaal extraatje te geven, de Vlaamse woonbonus. De regeringsleiders hebben al verscheidene keren gesleuteld aan die belastingvermindering, maar vandaag ziet die er als volgt uit: wie een eigen woning koopt, kan daarvan 1.520 euro aangeven in zijn belastingbrief. Op dat bedrag wordt een tarief van 40 procent toegepast om de concrete belastingvermindering te kunnen berekenen. U krijgt met andere woorden een maximale belastingvermindering van 608 euro.

Wie een woning koopt dat ook zijn enige woning is, krijgt een extra vermindering. In dat geval geniet u van een verhoging van het basisbedrag met 760 euro, en dit gedurende 10 jaar. Concreet vertaalt zich dat naar een maximale belastingvermindering van 912 euro (40 procent van 1520 euro + 760 euro).

Banken en verkopers de grote winnaars

Maar uit onderzoek van Annelies Hoebeeck en Koen Inghelbrecht, twee onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent blijkt dat niet de consumenten maar de verkopers en banken de grote winnaars zijn in dit verhaal. Het volledige onderzoek staat op de site van de Nationale Bank van België.

Uit dat onderzoek blijkt dat de belastingverminderingen de Vlaamse vastgoedprijzen de hoogte injaagt. Volgens de onderzoekers houden de banken bij het toekennen van een woonlening rekening met de Vlaamse woonbonus. Zij gaan ervan uit dat de consumenten dankzij die bonus meer geld kunnen lenen en kennen dus hogere hypotheekleningen toe. Het beschikbaar inkomen van een klant is immers van cruciaal belang bij het toekennen van een woonlening. Hoe hoger dat inkomen, hoe meer geld een consument kan lenen. De jaarlijkse belastingaftrek verhoogt dat beschikbaar inkomen, redeneren de banken. Als gevolg van die hogere leningen, stijgen de vastgoedprijzen omdat er meer geld in de markt geïnjecteerd wordt. De verkopers kunnen met andere woorden hun marges vergroten.

Door de hogere vastgoedprijzen, zijn sommige mensen die een woning willen kopen verplicht om een lening met een langere looptijd af te sluiten. Daarnaast kunnen de banken hun klanten aanraden om een woonlening te verlengen om zo langer te genieten van de woonbonus. In beide gevallen zien de banken hun inkomsten stijgen, omdat aan een langere looptijd hogere interesten zijn gekoppeld. Volgens de onderzoekers is de woonbonus enkel voordelig voor de consumenten die de vermindering gebruiken voor de renovatie of uitbreiding van hun woonst.

Hoebeeck en Inghelbrecht staven hun onderzoek met enkele concrete cijfers. Volgens hen zou een verhoging van de fiscale steun met 100 euro de hypotheekleningen doen stijgen met 2,5 procent, en de vastgoedprijzen met 1,5 procent.

Wilt u zo goedkoop mogelijk een lening afsluiten? Vergelijk dan de hypothecaire kredieten op onze site.