Invoering van een wachtlijst voor de aanvragen van slapende tegoeden

In detail

Door het groeiende aantal aanvragen voor uitbetaling van slapende tegoeden heeft de leiding van de Deposito- en Consignatiekas beslist om nieuwe aanvragen vanaf 22 juni 2012 tijdelijk op een wachtlijst te plaatsen. Deze onderbreking van de afhandeling van nieuwe aanvragen moet de dienst toelaten de interne procedures te optimaliseren teneinde na de opstart sneller tot uitbetaling te kunnen overgaan. De online consultatie blijft behouden en het indienen van nieuwe aanvragen blijft mogelijk. De aanvragen ontvangen vóór 22 juni 2012 worden prioritair behandeld en zullen ten laatste op 22 december 2012 uitbetaald worden op voorwaarde dat alle formaliteiten vervuld zijn. Bij behandeling van uw dossier zal u door de dienst automatisch gecontacteerd worden zodat het niet nodig is zelf contact op te nemen. Vanaf het heropstarten van de normale werking van de dienst zal dit op de website van de Deposito- en Consignatiekas gemeld worden.