Invoering van de uitgifte van Europese overschrijvingsformulieren voor banken en ondernemingen

In detail

De banken zullen geen Belgische overschrijvingsformulieren meer aanbieden, enkel nog Europese overschrijvingsformulieren waarop het IBAN-nummer moet worden vermeld (dit is een maatregel in het kader van SEPA (Single Euro Payments Area). Ondernemingen die overschrijvingen uitgeven, kunnen het Belgische overschrijvingsformulier echter nog gebruiken tot eind 2010.

Bron

Persbericht Febelfin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Vergelijk hier op onze site alle spaarrekeningen voor ondernemingen

© copyright 2009 Bankshopper.be