Investeren in Electrabel CoGreen?

In detail

Electrabel CoGreen cvba is een coöperatieve vennootschap die door Electrabel werd opgericht op 25 maart 2013. Haar doelstelling is onder meer het verwerven van kapitaal voor het bouwen en het uitbaten van windmolenparken. Je kan aandeelhouder worden van Electrabel CoGreen wanneer je op korte afstand van een windpark (Lochristi-Zele, Frasnes-Lez-Anvaing, Poperinge, Sint-Gillis-Waas of Zwevegem-Harelbeke) woont. Je kan maximaal 20 aandelen verwerven. Een aandeel kost 125 euro. Om aandelen B van Electrabel CoGreen cvba te kunnen kopen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam. De aandelen kunnen aangevraagd worden tijdens de inschrijvingsperiode van 16 september vanaf 10 uur tot 31 oktober 2013, 16 uur. Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode zal de raad van bestuur van Electrabel CoGreen cvba binnen de 15 werkdagen de inschrijvers in kennis stellen per brief van het aantal aandelen dat aan ieder van hen definitief wordt toegekend.

Dividenden en fiscaliteit

Het rendement is afhankelijk van de energieproductie van het windpark, maar het jaarlijks dividend bedraagt momenteel maximaal 6%. Dit is wettelijk vastgesteld voor een erkende coöperatieve zoals Electrabel CoGreen cvba. Er kan geen minimumrendement gegarandeerd worden, maar de Raad van Bestuur van Electrabel CoGreen cvba streeft ernaar om een rendement van 5% per jaar te realiseren. Tijdens productierijke jaren kan de coöperatieve tevens reserves aanleggen om ook tijdens minder productierijke jaren het uit te keren dividend op peil te houden.

Dividenden uit aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen zijn in hoofde van natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van honderdnegentig euro (190 EUR) (bedrag geldig voor het aanslagjaar 2014) per persoon en per jaar. Indien u aandelen van andere erkende coöperatieven bezit, dan is de vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing op het totaalbedrag van al de dividenden.

Meer info op www.electrabelcogreen.com