Intervest Offices : Volledige plaatsing obligatielening

In detail 

Vastgoedbevak Intervest Offices kondigt aan dat door de sterke vraag met betrekking tot de uitgifte van obligaties op 5 jaar, het maximumbedrag van € 75 miljoen integraal kon geplaatst worden. De inschrijvingsperiode is van start gegaan vandaag 10 juni 2010 . De inschrijvingsperiode zal dus formeel vervroegd afgesloten worden op maandag 14 juni 2010 na beurs.  De betaaldatum is vastgesteld op 29 juni 2010. De obligaties zullen voor verhandeling worden toegelaten op Euronext Brussels op 29 juni 2010. De obligatielening wordt uitgegeven tegen 100,875 % en terugbetaald tegen 100 % van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De lening draagt een coupon van 5,10 % bruto per jaar en vervalt op 29 juni 2015. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs van 100,875 % bedraagt 4,90 % op jaarbasis. Bank Degroof en KBC zijn samen opgetreden als Joint Lead Managers. De opbrengst van de obligatielening zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie. 

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be