Intervest Offices geeft nieuwe obligatie uit

In detail 

Vastgoedbevak Intervest Offices kondigt aan dat het, om zijn financieringsbronnen te diversifiëren en ter consolidatie van zijn schuld op middellange termijn, vanaf 10 juni 2010 overgaat tot een openbaar aanbod in België van obligaties op vijf jaar voor een totaal bedrag van minimum € 50.000.000 en maximum € 75.000.000 dat openstaat voor de klanten van het private banking netwerk van de joint lead managers alsook voor institutionele beleggers. Beleggers kunnen daarnaast mogelijks intekenen op de obligaties bij hun eigen financiële instelling. In dit laatste geval dienen zij zich te informeren over de kosten die de eigen financiële instelling hen kan aanrekenen.

De netto-opbrengst van het bod zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie. In geval het uitgiftebedrag lager is dan € 50.000.000 zal Intervest Offices de netto opbrengst van de uitgifte prioritair aanwenden voor terugbetaling van bankschulden.

De uitgifteprijs is bepaald op 100,875 % van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 5,10 % bruto jaarlijks betaalbaar op 29 juni. Het actuariële rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,90 % bruto (op de uitgifteprijs van 100,875 %).

De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100 % van de nominale waarde op de vervaldag op 29 juni 2015. De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 10 juni 2010 (9.00 uur) tot 24 juni 2010 (16.00 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 29 juni 2010.

Het is de bedoeling om de door Intervest Offices uitgegeven obligaties op Euronext Brussels te noteren.

Bank Degroof en KBC treden op als joint lead managers voor de uitgifte en de plaatsing van de obligaties.

Beleggers die op de aldus door Intervest Offices uitgegeven obligaties wensen in te schrijven of die inlichtingen wensen te verkrijgen, kunnen zich tot Bank Degroof en KBC richten.

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be